ragor 1Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo Handlowe RAGOR SERWIS Sp. z o.o. powstało na bazie potencjału ZMM RAGOR Sp. z o.o.  Wyodrębnienie tej struktury pozwoliło osiągnąć   kilka celów:

 - Uelastycznienie obsługi klientów w zakresie małej mechanizacji górniczej i dźwignic głownie w zakresie, nowych wyrobów , modernizacji i serwisu.

 - Projektownie, wdrożenie i uruchomienie produkcji nowych urządzeń w zakresie dźwignic i osprzętu dźwignicowego, głownie na rynki poza górnicze.

 - Elastczne śledzenie rynków zbytu , trendów na nich występujących, konkurencji i potencjalnych partnerów do współpracy. Kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy u klientów przez częsty bezpośredni kontakt.

 

Dzięki temu , w oparciu o potencjał ZMM RAGOR Sp. z o.o. jesteśmy w stanie szybko zaprojektować , wykonać i zamontować wysokiej jakości dźwignice i systemy transportowe , także prototypowe.
Potwierdzeniem naszej jakości naszych wyrobów jest wdrożony w i funkcjonujący w ZMM RAGOR Sp. z o.o. od 2006 roku System Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami  Normy EN ISO 2001 „ Produkcja i Serwis Urządzeń Dźwignicowych , Systemów Transportowych oraz konstrukcji Stalowych.